įvaikinimas

įvaikinimas
įvaĩkinimas sm. (1) LTEIV589įvaikinti: Įvaĩkinimas atliekamas globos ar rūpos organų nutarimu 1. Gimimo metrikuose įrašoma, be gimimo metrikų, dar ir įvykę civilinės asmens padėties pakeitimai, pvz., įvaikinimas, pripažinimas, įteisinimas, susituokimas EncV630. Asmenys, prieš įtėvių valią pagarsinę įvaikinimo paslaptį, atsako pagal įstatymus . \ vaikinimas; įvaikinimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • įvaikinimas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Įteisintas svetimo vaiko priėmimas į šeimą. Įvaikintas vaikas šeimoje įgyja visas sūnaus ar dukters teises ir pareigas. Taip klostosi normalūs tėvų ir vaikų santykiai ir sudaromos tinkamo auklėjimo sąlygos.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • įvaikinimas — įvai̇̃kinimas dkt. Įvai̇̃kinimas atliẽkamas globõs ir rūpýbos òrganų nutarimù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • fiktyvus įvaikinimas — statusas Aprobuotas sritis viešasis administravimas apibrėžtis Lietuvos Respublikos piliečio arba teisėtai Lietuvos Respublikoje gyvenančio užsieniečio ir užsieniečio, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, atlikta įvaikinimo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Kindesannahme — įvaikinimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Įteisintas svetimo vaiko priėmimas į šeimą. Įvaikintas vaikas šeimoje įgyja visas sūnaus ar dukters teises ir pareigas. Taip klostosi normalūs tėvų ir vaikų santykiai ir sudaromos tinkamo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • adoption — įvaikinimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Įteisintas svetimo vaiko priėmimas į šeimą. Įvaikintas vaikas šeimoje įgyja visas sūnaus ar dukters teises ir pareigas. Taip klostosi normalūs tėvų ir vaikų santykiai ir sudaromos tinkamo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • удочерение — įvaikinimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Įteisintas svetimo vaiko priėmimas į šeimą. Įvaikintas vaikas šeimoje įgyja visas sūnaus ar dukters teises ir pareigas. Taip klostosi normalūs tėvų ir vaikų santykiai ir sudaromos tinkamo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • усыновление — įvaikinimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Įteisintas svetimo vaiko priėmimas į šeimą. Įvaikintas vaikas šeimoje įgyja visas sūnaus ar dukters teises ir pareigas. Taip klostosi normalūs tėvų ir vaikų santykiai ir sudaromos tinkamo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • priėmimas — priėmìmas sm. (2); R 1. → priimti I 1: Tokio[je] aukšto[je] vieto[je] sunkus priėmìmas (šieną, javus kemšant) Vvr. 2. → priimti I 5: Protokolo skaitymas ir priėmimas neprivalo užimti daug laiko rš. Po priė̃mimui malonės tejaus vėl sugrįžta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • asmens civilinės būklės pasikeitimas — statusas Aprobuotas sritis informacija, informacinės technologijos ir informacinė visuomenė apibrėžtis Gimimas, tėvystės nustatymas, tėvystės pripažinimas, tėvystės (motinystės) nuginčijimas, mirtis, santuokos sudarymas, santuokos nutraukimas ar… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • change of person’s vital event — asmens civilinės būklės pasikeitimas statusas Aprobuotas sritis informacija, informacinės technologijos ir informacinė visuomenė apibrėžtis Gimimas, tėvystės nustatymas, tėvystės pripažinimas, tėvystės (motinystės) nuginčijimas, mirtis, santuokos …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”